Досие за Доставчик
Баумит България ЕООД


За фирмата


Описание

Баумит - традиция, ориентирана към бъдещето. Всичко започва през 1810 г. с една варова пещ, но в последствие започнатото се развива в една от най-успешните марки за строителни материали в Европа. През 1988 два австрийски концерна, производители на строителни материали, се кооперират и основават марката Баумит. Баумит България ЕООД е основана през 1995 г. в София като дъщерна фирма на Wopfinger Stein- und Kalkwerke Schmid & Co KG, част от Шмид Индустри Холдинг – Австрия - един от най-големите концерни за строителни материали в Европа.


Дейности
Адрес на управление
Адрес 2100 Елин Пелин, ул. България 38
Лице за контакт Клиентски отдел
Телефон +359 2 9266 911
Факс +359 2 9266 918
Email office@baumit.bg
Уебсайт www.baumit.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 02/2005 - 12/2021

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Баумит България ЕООД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Баумит България ЕООД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC



Референтни обекти



Указател на Доставчиците в България по азбучен ред