Досие за Доставчик
Коне ЕООД


За фирмата


Дейности
Адрес на управление
Адрес ул. Околовръстен път 87, София 1407
Лице за контакт Димитър Марков
Телефон +359 885 904 154
Факс
Email dimitar.markov@kone.com
Уебсайт www.kone.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 06/2011 - 09/2023

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Коне ЕООД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Коне ЕООД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC



Референтни обекти



Указател на Доставчиците в България по азбучен ред