Досие за Доставчик
Пощенска Банка / Юробанк България АД


За фирмата

Дейности
Адрес на управление
Адрес ул. Околовръстен път 260, София 1766
Лице за контакт Петя Димитрова
Телефон +359 2 8166000
Факс
Email
Уебсайт www.postbank.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 10/2015 - 08/2019

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Пощенска Банка / Юробанк България АД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Пощенска Банка / Юробанк България АД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC
Указател на Доставчиците в България по азбучен ред