Досие за Доставчик
Дау Бента България ЕООД - Капарол


За фирмата

Дейности
Адрес на управление
Адрес София, кв. Враждебна, ул. 8, №108
Лице за контакт Борис Гитев
Телефон +359 2 832 31 65
Факс
Email office.sofia@caparol.bg
Уебсайт www.caparol.bg
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 07/2008 - 01/2020

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Дау Бента България ЕООД - Капарол с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Дау Бента България ЕООД - Капарол, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC
Указател на Доставчиците в България по азбучен ред