Досие за инвеститор
Терем Плюс ЕАД


Назад
За фирмата

Централен офис
Град Варна
Адрес ул. Войнишка 5
Лице за контакт

За да видите тези както и всички други данни за този участник се изисква регистрация.

Регистрирайте се

Телефон
Факс
Email
Web
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 11/2013 - 06/2020

  На база инвестиционно портфолио

  Обща инвестиция в РЗП

  Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)


Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Терем Плюс ЕАД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Терем Плюс ЕАД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъп до BCCУказател на Инвеститорите в България