Досие за инвеститор
М.К.Г. АД


Назад
За фирмата

Централен офис
Град София
Адрес ул. Камен Андреев 24
Лице за контакт

За да видите тези както и всички други данни за този участник се изисква регистрация.

Регистрирайте се

Телефон
Факс
Email
Web
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 05/2006 - 05/2020

  На база инвестиционно портфолио

  Обща инвестиция в РЗП

  Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)


Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на М.К.Г. АД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за М.К.Г. АД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъп до BCCУказател на Инвеститорите в България