Досие за инвеститор
Тера Тур Сeрвиз ЕООД


Назад
За фирмата

Централен офис
Град София
Адрес ул. Постоянство 67А
Лице за контакт

За да видите тези както и всички други данни за този участник се изисква регистрация.

Регистрирайте се

Телефон
Факс
Email
Web
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 02/2004 - 07/2020

  На база инвестиционно портфолио

  Обща инвестиция в РЗП

  Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)


Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на Тера Тур Сeрвиз ЕООД с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за Тера Тур Сeрвиз ЕООД, която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъп до BCCУказател на Инвеститорите в България