Актуално състояние на пазара ново строителство и реконструкции в България към 11.12.2019

Ако искате да разполагате със специфична детайлна информация за пазара на ново строителство и реконструкции; ако имате нужда от изготвяне на статистически и сравнителни анализи, маркетингови проучвания и пазарни проучвания за строителния и инвестиционен пазар в България - консултирайте се с нас.

Статистика и анализи

07.03.2018: Увеличение на жилищното строителство в Бургас

За 2017 г е достигнат ръст от 18,17%

01.11.2017: Ръст от 41% на строителството в София за деветмесечието

Ударно строителство на хотели

29.05.2017: Строителството има 19% ръст за първото тримесечие на 2017 г.

За първата четвърт на годината, високото строителство в цялата страна бележи ръст.

28.05.2017: Завършеното строителство бележи ръст от 1,4% за 2016 г.

За трета поредна година се отчита ръст на завършените сгради в кв. м разгъната застроена площ.

21.05.2017: Строителството в цялата страна отчита ръст от 23.94% за 2016 година

За четвърта поредна година има ръст на започналото сградно строителство в страната

28.04.2017: Цените на имотите ще продължават да растат

Увеличава се дялът на качествените материали влагани в строителството

24.03.2017: Ръст при строителство на търговски сгради в София

София бележи 75% ръст при стартиралото строителство на търговски сгради за периода януари – декември 2016 година

06.03.2017: Рязък спад на започнатото ваканционно строителство във Варненска област

Пазарни данни за стартиралото ново строителство на сгради с ваканционно предназначение в област Варна за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

За последните 72 часа

10  строителни обекта,
добавени в базата данни