Актуално състояние на пазара ново строителство и реконструкции в България към 20.04.2019

Ако искате да разполагате със специфична детайлна информация за пазара на ново строителство и реконструкции; ако имате нужда от изготвяне на статистически и сравнителни анализи, маркетингови проучвания и пазарни проучвания за строителния и инвестиционен пазар в България - консултирайте се с нас.

Статистика и анализи

28.04.2017: Цените на имотите ще продължават да растат

Увеличава се дялът на качествените материали влагани в строителството

24.03.2017: Ръст при строителство на търговски сгради в София

София бележи 75% ръст при стартиралото строителство на търговски сгради за периода януари – декември 2016 година

06.03.2017: Рязък спад на започнатото ваканционно строителство във Варненска област

Пазарни данни за стартиралото ново строителство на сгради с ваканционно предназначение в област Варна за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

23.02.2017: Пловдивска област се утвърждава като индустриален център на България

Пазарни данни за стартиралото ново строителство на промишлени сгради в област Пловдив за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

04.02.2017: 2016 г. донесе 35% ръст при завършените жилищни проекти в София

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за завършеното ново строителство на жилищни сгради в област София - град за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

03.02.2017: Жилищното строителство в Бургаска област се възстановява през 2016 г.

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство на жилищни сгради в област Бургас за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

03.02.2017: Бургаска област запазва негативната тенденция при ваканционното строителство

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство на ваканционни сгради в област Бургас за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

03.02.2017: Близо 200% ръст на стартираните офис площи в София за 2016 г.

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство на офис сгради в област София - град за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

За последните 72 часа

20  строителни обекта,
добавени в базата данни