Актуално състояние на пазара ново строителство и реконструкции в България към 21.08.2019

Ако искате да разполагате със специфична детайлна информация за пазара на ново строителство и реконструкции; ако имате нужда от изготвяне на статистически и сравнителни анализи, маркетингови проучвания и пазарни проучвания за строителния и инвестиционен пазар в България - консултирайте се с нас.

Статистика и анализи

03.02.2017: Близо 200% ръст на стартираните офис площи в София за 2016 г.

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство на офис сгради в област София - град за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

02.02.2017: София отбелязва над 33% растеж в стартиралото стротелство на жилища

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство на жилищни сгради в София за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

02.02.2017: Жилищното строителство във Варна расте с над 48%

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство на жилищни сгради във област Варна за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

01.02.2017: Растежът на жилищното строителство в Пловдивска област продължава

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство на жилищни сгради в област Пловдив за периода януари – декември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

28.11.2016: Увеличение с 24% на строителството в София

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в България за периода януари – септември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

19.04.2016: Строителството в София отчита ръст от 44,64% за 2016 година

През първото тримесечие на 2017 година се отчита лек спад от 0,54%, спрямо същия период на 2016

14.03.2016: Ръст на строителството с 51% в София през 2015 година

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в София за 2015 година и първото тримесечие на 2016

25.04.2014: Ръст от 22% на строителството в България

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в България за 2013 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

За последните 72 часа

18  строителни обекта,
добавени в базата данни