Актуално състояние на пазара ново строителство и реконструкции в България към 16.12.2019

Ако искате да разполагате със специфична детайлна информация за пазара на ново строителство и реконструкции; ако имате нужда от изготвяне на статистически и сравнителни анализи, маркетингови проучвания и пазарни проучвания за строителния и инвестиционен пазар в България - консултирайте се с нас.

Статистика и анализи

28.11.2016: Увеличение с 24% на строителството в София

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в България за периода януари – септември 2016 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

19.04.2016: Строителството в София отчита ръст от 44,64% за 2016 година

През първото тримесечие на 2017 година се отчита лек спад от 0,54%, спрямо същия период на 2016

14.03.2016: Ръст на строителството с 51% в София през 2015 година

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в София за 2015 година и първото тримесечие на 2016

25.04.2014: Ръст от 22% на строителството в България

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в България за 2013 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

22.04.2013: Спад с над 27% на строителството по Черноморието

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в Бургас и Варна за 2012 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

30.01.2013: Стартирало ново строителство в София-град през 2012 година

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в София-град през 2012 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

30.01.2013: Завършено ново строителство в София-град през 2012 година

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за завършеното ново строителство и реконструкции в София-град през 2012 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

За последните 72 часа

11  строителни обекта,
добавени в базата данни