Актуално състояние на пазара ново строителство и реконструкции в България към 19.08.2019

Ако искате да разполагате със специфична детайлна информация за пазара на ново строителство и реконструкции; ако имате нужда от изготвяне на статистически и сравнителни анализи, маркетингови проучвания и пазарни проучвания за строителния и инвестиционен пазар в България - консултирайте се с нас.

Статистика и анализи

22.04.2013: Спад с над 27% на строителството по Черноморието

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в Бургас и Варна за 2012 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

30.01.2013: Стартирало ново строителство в София-град през 2012 година

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за стартиралото ново строителство и реконструкции в София-град през 2012 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

30.01.2013: Завършено ново строителство в София-град през 2012 година

Доклад на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции с пазарни данни за завършеното ново строителство и реконструкции в София-град през 2012 година и сравнителен анализ с предходни периоди.

За последните 72 часа

6  строителни обекта,
добавени в базата данни