Споделете в социалните мрежи

Месечна класация M2 Годишна класация M2 За класацията
Инвеститор Януари 2014
1 Столична Община РЗП: 17579 кв.м Обекти: Център за настаняване от семеен тип във ФакултетаИнсталация за биологично третиране на отпадъци Хан Богров
2 Кингс Табако РЗП: 17500 кв.м Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив
3 Паралел РЗП: 11539 кв.м Обекти: Производствена и административна сграда в гр. Севлиево
Проектант Януари 2014
1 МБ Проект РЗП: 17500 кв.м Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив
2 Модулор-2 РЗП: 17500 кв.м Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив
3 Инно.Тоб РЗП: 17500 кв.м Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив
Изпълнител Януари 2014
1 Техстрой - Пловдив РЗП: 17500 кв.м Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив
2 Егерсман & Ко РЗП: 16644 кв.м Обекти: Инсталация за биологично третиране на отпадъци Хан Богров
3 Кордеел България РЗП: 11539 кв.м Обекти: Производствена и административна сграда в гр. Севлиево

„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.

При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.