Споделете в социалните мрежи

Месечна класация M2 Годишна класация M2 За класацията
Инвеститор Ноември 2015
1 Либхер - Хаусгарете Марица РЗП: 36000 кв.м Обекти: Либхер логистичен комплекс
2 Делар РЗП: 7138 кв.м Обекти: Жилищна сграда с гаражи на ул. Проф. Александър Танев
3 София Тех Парк РЗП: 6427 кв.м Обекти: София Тех Парк – сграда C – Иновационен Форум
Проектант Ноември 2015
1 Архитектурно Ателие - Лидия Шилева РЗП: 36000 кв.м Обекти: Либхер логистичен комплекс
2 Арх. ДР. Филипов и Партньор РЗП: 36000 кв.м Обекти: Либхер логистичен комплекс
3 Архигея-С РЗП: 7138 кв.м Обекти: Жилищна сграда с гаражи на ул. Проф. Александър Танев
Изпълнител Ноември 2015
1 Линднер България РЗП: 36000 кв.м Обекти: Либхер логистичен комплекс
2 НИК Инженеринг РЗП: 7138 кв.м Обекти: Жилищна сграда с гаражи на ул. Проф. Александър Танев
3 Монолит София РЗП: 6427 кв.м Обекти: София Тех Парк – сграда C – Иновационен Форум

„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.

При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.