Споделете в социалните мрежи

Месечна класация M2 Годишна класация M2 За класацията
Инвеститор Август 2017
1 Ай Енд Би Риъл Естейт РЗП: 53310 кв.м Обекти: Телъс Тауър бизнес комплекс
2 Министерство на Правосъдието РЗП: 28800 кв.м Обекти: Административен комплекс за СРС и СРП – преустройство и доизграждане
3 БСР София РЗП: 17691 кв.м Обекти: София 1 бизнес комплекс – сграда 4
Проектант Август 2017
1 ПроАрх РЗП: 53310 кв.м Обекти: Телъс Тауър бизнес комплекс
2 А.Д.А. РЗП: 53310 кв.м Обекти: Телъс Тауър бизнес комплекс
3 Иво Петров Архитекти РЗП: 32161 кв.м Обекти: ЮБН Ауто търговско-сервизен център в Горни БогровПредприятие за автокомпоненти в Димитровград
Изпълнител Август 2017
1 Терна РЗП: 53310 кв.м Обекти: Телъс Тауър бизнес комплекс
2 Хоризонт Иванов РЗП: 28986 кв.м Обекти: Предприятие за автокомпоненти в Димитровград
3 Консорциум РСРП - София РЗП: 28800 кв.м Обекти: Административен комплекс за СРС и СРП – преустройство и доизграждане

„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.

При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.