Споделете в социалните мрежи

Месечна класация M2 Годишна класация M2 За класацията
Инвеститор Август 2005
1 Бора Консулт 2002 РЗП: 55469 кв.м Обекти: Маджестик хотел
2 Булсафил РЗП: 36831 кв.м Обекти: Булсафил разширение на завод
3 Роял Франс Маас Груп РЗП: 29300 кв.м Обекти: Логистичен терминал до летище София
Проектант Август 2005
1 Уни Арх РЗП: 55469 кв.м Обекти: Маджестик хотел
2 Растер Солаков РЗП: 36831 кв.м Обекти: Булсафил разширение на завод
3 Кордеел България РЗП: 29300 кв.м Обекти: Логистичен терминал до летище София
Изпълнител Август 2005
1 Амарея Илсор РЗП: 55469 кв.м Обекти: Маджестик хотел
2 Кордеел България РЗП: 29300 кв.м Обекти: Логистичен терминал до летище София
3 ИКЕ РЗП: 18416 кв.м Обекти: Булсафил разширение на завод

„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.

При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.